Kartläggning, Identifiering - Kundnöjdhet

Genomgång nuläge, önskat läge/målsättning kundnöjdhet för ert företag

Skräddarsys och anpassas utefter företags behov och önskemål. Skalbart från en översyn med konkreta förbättringsförslag till att innefatta kundnöjdhetsuppföljning, affärsutveckling, medarbetarnöjdhet, företagskultur, arbetssätt etc.

-Passar företag  branschöverskridande, storleksmässigt från mindre ägarledda AB till större landsomfattande organisationer, med målsättning att utveckla sitt sätt att driva, utveckla och arbeta med kundnöjdhet i syfte att ta nästa kliv.

-Beroende på ert nuläge och era önskemål kan uppdraget innefatta olika delar:  kundnöjdhetsuppföljning, coaching, ledarskapsutveckling, från kundernas feedback till konkreta actions, resultat och analys mm.

Nyfiken på vad Nynna skulle kunna bidra med för er?  Hör av er så pratas vi vid. En första översyn innan vi vet hur ett samarbete skulle kunna sättas upp, är kostnadsfri.

Kontakta oss via telefon 070-280 73 14 eller skicka ett mail till