Föreläsare

Föreläsningar och inspiration

Föreläsningar och inspiration inom affärsdrivande ämnen såsom kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet, företagskultur och arbetssätt. Ledarskap och att driva förändring. Upplägg och ämne utefter dialog med uppdragsgivare.


Kontakta oss via telefon 070-280 73 14 eller skicka ett mail till