Pro Bono Monday – varför arbetar jag gratis en måndag per månad? Tre lektioner i kundnöjdhetsutveckling.

När jag startade Nynna AB i våras, var Pro Bono Monday ett självklart initiativ. Varför? För att leva som jag lär, med kundens upplevelse som kraftkälla.

Lektion nr 1: ge först - för möjligheten att få i ett andra steg.   

Varför ska kunder välja just er? Utav alla företag? Istället för era konkurrenter?

Ni vet det, jag vet det, kunder vet det – utvecklingen går i ett rasande tempo och konkurrensen om varje kund blir allt tuffare. Det är bra. Det tvingar oss företag att vässa våra erbjudanden och stå på tå. Vara vårt bästa vid varje tillfälle. Att välja generositet och transparens, det är snyggt. Det tyder på självförtroende och mod. Det är tilltalande. Som grundare av Nynna tex ser jag Pro Bono Monday som en fantastisk möjlighet att få ge av det jag är specialist inom och som jag älskar att samtala kring. En av mina spetskompetenser är att snabbt identifiera gap, gap som sällan eller aldrig ens kostar pengar att överbygga. Jag har inget att förlora på att generöst dela med mig av det. Dessutom vet jag till 100% att vi båda avslutar samtalet med att vi fått med oss något nytt. Jag och mitt företag utvecklas av Pro Bono samtalen med er. Se lektion nr 3.

Lektion nr 2: Passion, eller åtminstone ett genuint intresse, för det man gör.

Att älska det man arbetar med är ingen självklarhet, men OM man gör det – vilken skillnad det blir! Jag tycker att kundnöjdhet är så fascinerande att jag i min förra roll som ytterst ansvarig för kundnöjdheten i Nordea Private Banking Sverige kunde vakna i gryningen med en ide eller fundering så spännande att jag var tvungen att stiga upp, öppna datorn och börja arbeta. För att kundnöjdhet är min passion, större än ett arbete.  Lektion nr 2 är att man kan komma långt utan genuint intresse för det man gör – men om man vill skapa hållbara, trovärdiga, unika och långsiktiga resultat – då behövs den dimensionen idag. Den gör skillnad. Har ni inte det inom ert företag, så går det att skapa. Snabbare än ni tror.

Lektion nr 3:  det är tillsammans och i dialog med kund den mest värdefulla utvecklingen sker.

En viktig lärdom från mina inspirerande gryningstimmar på Nordea Private Banking var att jag ofta identifierade ett viktigt budskap från kunder eller en viktig insikt från medarbetare/team som ligger i framkanten. Ni har alla några sådana inom företaget. Vet ni vilka de är? Hur lär ni från dem? Det finns så mycket kunskap inom ett företag – börja med att ta vara på det. Förädla och sprid. 

 

Hur säkerställer ni att kundupplevelsen är inkluderad i ert företags utveckling? Att den är en positiv drivkraft internt?