Vad har Mystery shopper och ett klinkergolv gemensamt?

Under veckans Mystery shopper besök har likheten med att beträda ett nylagt klinkergolv slagit mig mer än en gång.

Företaget jag besöker har gjort allt de kan för att lägga ett både vackert och funktionsdugligt golv för sina kunder att gå på. De har lagt tid på att välja färg. Mönster eller enfärgat? Stora eller mindre plattor? Bredd på fog, färg på fog. Speglar golvet vilka vi är? Håller det över tid?

Som Mystery shopper tar jag på mig kundens skor och provgår golvet.
Förutsättningslöst och med öppet sinne, dock med ett antal förutbestämda parametrar att utvärdera noggrant.

Vad känns bra? Varför kändes just det värdefullt? Vad gjorde medarbetaren för att jag som kund skulle få den känslan? Är den så stark att den kommer att få mig att berätta om den för vänner och bekanta? Återkomma som kund? 
Känner jag mig sedd? Eller oviktig? Är helhetsintrycket proffsigt eller ogenomtänkt? 
Finns det en tydlig gemensam röd tråd eller möts jag av olika upplevelser beroende på vilken person jag råkar möta?

Varje kontakt med en kund är en möjlighet att skapa en positiv upplevelse – tar man vara på den chansen?

Som Mystery shopper upptäcker jag snabbt fogar som saknas. Klinkerplattor med en spricka. Plattor som behöver bytas ut. Damm i hörnorna som behöver städas bort.
Jag ser också golv som glänser som om de vore av guld. Golv som får mig som kund att vilja bjuda med mina vänner och dansa wienervals.

Hur ser ert klinkergolv ut?