Hur påverkas medarbetarnöjdheten av Corona?

Medarbetarnöjdhet – hur påverkas den av Corona? Precis som med kundnöjdheten är det för tidigt att veta säkert.

Vi är fortfarande mitt i.

För många medarbetare närmar vi oss sju månaders mer eller mindre distanserat arbete.

Vissa har haft 100% hemmakontor sedan mars, andra har delats upp i roterande scheman.

Vissa älskar att arbeta hemifrån.

Andra börjar känna sig ensamma på riktigt. Isolerade. Trötta på myskläder och hemmalagad lunch.

När vi gick hem i mitten av mars, var det med en stark vi-känsla.  Tillsammans ska vi bekämpa Corona.  En för alla, alla för en. En känsla av kris som gav oss kraft och energi. Beslutsamhet. Det byggde en stark gemenskap – om än på distans. ”Vi ska klara det här”.

Nytänkande och innovativa, vi tänkte alla utanför boxen! Digitala after work, god morgonmöten över en kopp kaffe, walk & talk över lunchen med facetime… kreativitet och engagemang gick det ingen nöd på våren 2020.

Sedan kom sommaren.

Semestern blev lite annorlunda – vi var ju redan hemma från arbetet?

Men det var en välbehövlig vila efter en extrem vår. Men inget var som det brukar. Vi kunde inte resa utomlands. Knappt ens inrikes. Vi fick fortfarande inte träffa människor i någon större utsträckning.  Den sociala isoleringen fortsatte och sommaren blev lika påverkad av Corona som våren varit.  

När hösten kom, var den akuta ”burning platform energin” inte kvar på samma vis. Isoleringen hade tagit på krafterna, kanske tärt på våra nära relationer under sommaren med ”staycation” och ”hemester”. 

För många medarbetare har det nu gått sju månader sedan man hade ett fysiskt möte med sin ledare, ansikte mot ansikte.

Sju månader sedan medarbetare surrade med varandra vid kaffeapparaten, brainstormade i korridoren, fick en klapp på axeln av en kollega efter en bra affär, eller ett produktivt möte.

Vad händer med oss när vi lever isolerade, så här länge?

Hur fångar vi som medmänniskor och ledare upp de som inte mår bra längre? Hur upptäcker vi det ens?

Har vi lyckats omborda nya medarbetare i en ny digital värld?

Har medarbetare som varslats och fått lämna företaget tackats av? Brilliant exits bygger varumärke och är viktigt även när det gäller medarbetare, inte bara kunder.

Företagskultur är ett starkt kitt som gör att företag bygger åt samma håll, strävar mot samma mål. Det tar tid att bygga upp och kräver underhåll för att inte tunnas ut. Hur vet vi att den inte börjat spreta sedan mars? Det är som ett skepp på öppet hav. Ju längre tid vi låter skeppet styra åt fel håll, utan kompass, desto längre väg tillbaka till den gemensamma kursen. Desto längre tid innan vi samlat ihop vårt manskap.

Allt hänger ihop.

Nöjda engagerade medarbetare -> nöjda lojala kunder -> högre lönsamhet.

Åt vilket håll går er loop just nu?