Ni har fattat ett beslut att höja er kundnöjdhet - men tycker det är svårt att veta vad ni behöver göra för att lyckas nå era mål?  Del 1 (2) – hur ska ni nå era CX mål 2020?

Nu kör hösten 2020 igång. En speciell höst efter en vår vi inte var förberedda på.

Årets strategi och mål ligger framför er.  Fyra månader kvar av 2020. Hur säkerställer ni att ni kommer nå årets kundnöjdhet- och lönsamhetsmål? 

Vad: Höjd/hög hållbar kundnöjdhet är ett prioriterat område för ert företag.

Varför: Anledningarna är många och går in i varandra. 
o    Ni vill höja er lönsamhet och ser sambandet mellan de två. 
o    Ni vill utmärka er jämfört med era konkurrenter. Ta ett kliv framåt. 
o    Ni vill vinna marknadsandelar genom hög kundnöjdhet och därmed rekommendationer från era nöjdaste kunder. 

Hur: Varför är ofta lätt att svara på, medan det helt avgörande Hur och Vem är ofta mer utmanande. Det är inte enkelt att veta vad man ska göra annorlunda för att nå nya höga mål. Hade det varit enkelt hade det ju redan varit på plats.
  
Vem: Det vanliga är att företag lägger kundnöjdhetsansvaret på en av medarbetare som extra arbetsuppgift parallellt med övriga uppgifter. Det kan vara en medarbetare inom personal/utveckling/en av kontorscheferna etc. En medarbetare som är specialist inom sitt område – men är verkligen personen kvalificerad att ansvara för/utveckla och driva Kundnöjdheten? En av ert företags strategiskt viktigaste, och komplexa, områden? Vår erfarenhet är att den lösningen ofta inte är helt lyckad. För det blir ytterligare en arbetsuppgift hos en person som saknar den kompetens och erfarenhet som behövs för att lyckas med uppdraget. Därför uteblir resultaten. Men hur ska hur ska man göra? Få företag har behov av, och ekonomisk möjlighet, att anställa en Kundnöjdhetsexpert, en Customer Experience Manager. 

Många företag delar utmaningen. För att kunna hjälpa er att lyckas har vi utvecklat en tjänst som gör det möjligt, en lösning som anpassas just ert företagsbehov. 
Nyfiken på hur Nynnas månadstjänst skulle kunna hjälpa ert företag att ta er till nästa nivå? Hör av er till